News // 6th January 2020

XBT PROVIDER APPOINTS DENNIS ENGSTROM AS MANAGING DIRECTOR

STOCKHOLM – JANUARY 6, 2020 – The board of XBT Provider is pleased to announce the appointment of Dennis Engström as Managing Director, with effect from 31 December 2019.

Mr. Engström studied economics with a focus on accounting at Stockholm University and has 15 years of industry experience with a number of leading positions in the Swedish financial industry.

The board would also like to thank Mr. Ryan Radloff, outgoing Managing Director, for his hard work and guidance over the last year.

For more information, please visit XBTProvider.com or email [email protected]

This information is information that XBT Provider is obliged to make public pursuant to the Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication at 6:20 p.m. CET on 6 January 2020.


XBT PROVIDER UTSER DENNIS ENGSTRÖM SOM VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

STOCKHOLM - 6 JANUARI 2020 - Styrelsen för XBT Provider har utsett Dennis Engström till verkställande direktör med verkan från och med den 31 december 2019.

Engström studerade ekonomi med fokus på redovisning vid Stockholms universitet och har 15 års branscherfarenhet med ett antal ledande befattningar inom den svenska finansbranschen.

Styrelsen vill också tacka Ryan Radloff, avgående verkställande direktör, för hans hårda arbete och vägledning under det senaste året.

För mer information, besök XBTProvider.com eller skriv till [email protected].

Denna information är information som XBT Provider är skyldig att offentliggöra enligt förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.20 CET den 6 januari 2020.

Have more questions?

Click here for access to all product fact sheets.

Show Me the Fact Sheets

Sign up for our mailing list to receive product news & updates.

Sign up For Product Updates:

Subscribe