News // 8th May 2019

XBT POVIDER TAR NÄSTA STEG I INTEGRATIONEN MED COINSHARES: UTSER RYAN RADLOFF TILL VD

STOCKHOLM – 8 MAJ, 2019 – Styrelsen för XBT Provider är glada att meddela utnämningen av Ryan Radloff som VD som ett nästa steg i färdigställandet av integrationen med CoinShares koncernen.

Radloff, som är VD och koncernchef på CoinShares moderbolaget för XBT Provider, kommer att leda bolaget på de sista stegen av integrationsprocessen som färdigställs genom ett varumärkesbyte från XBT Provider till ”Coinshares ETP:s” under slutet av sommaren.

”Investerare efterfrågar ett ökat produktutbud som sträcker sig bortom våra rötter i bitcoin, och allt sedan vi blev en del av CoinShares familjen för lite över 18 månader sedan så har vi lanserat ETP:s som erbjuder exponering mot tre nya kryptotillgångar på två handelsplatser. Nu har vi mycket mer på lut inför framtiden, men vi har en liten men viktig bit att klara av först; som en del av vår framgång så har vi växt ur varumärket XBT Provider, som ju i sig själv refererar till ISO koden för bitcoin. Därav kan förväntas att se det namnet sakta men säkert försvinna till förmån för ”CoinShares ETP:s under loppet av sommaren”, säger Daniel Masters, styrelseordförande för XBT Provider.

Styrelsen vill även tacka Laurent Kssis, avgående VD för XBT Provider, för hans hårda arbete och ledning under de senaste åren.

Investerare kommer inte att märka av någon disruption under perioden, styrelsen ämnar enbart delge intressenter information om varumärkesbytet i god tid.  

Have more questions?

Click here for access to all product fact sheets.

Show Me the Fact Sheets

Sign up for our mailing list to receive product news & updates.

Sign up For Product Updates:

Subscribe